Thông tin thanh toán

1. Ngân hàng ACB

– Chủ tài khoản: Hồ Sỹ Bắc

– Số tài khoản: 16660707

– Chi nhánh: Đồng Nai